Công nghiệp chung

Công nghiệp chung

Van, phụ kiện trên đường ống cho ngành nước, môi trường và các ngành công nghiệp

Van và phụ kiện cho hệ HVAC tòa nhà và nhà xưởng công nghiệp

Bơm, hệ thống định lượng hóa chất, thiết bị đo cho ngành nước và môi trường.

zalo zalo
(84) 0985214585 (84) 0985777102